Paul Vasile Ovidiu (PV) – ”Îmi propun să așez la locul ei… valoarea!” Paul Vasile Ovidiu (PV) – ”Îmi propun să așez la locul ei… valoarea!”
Ce v-a determinat să intrați în cursa pentru primăria Reșița? Nemulțumirea și dezgustul adunate în atâția ani de o conducere mincinoasă, incapacitatea aparatului administrativ... Paul Vasile Ovidiu (PV) – ”Îmi propun să așez la locul ei… valoarea!”
  • Ce v-a determinat să intrați în cursa pentru primăria Reșița?

Nemulțumirea și dezgustul adunate în atâția ani de o conducere mincinoasă, incapacitatea aparatului administrativ local în soluționarea problemelor cetățenilor. Incapacitatea sau lipsa de viziune a primarilor si consilierilor de până acum de a contura măcar un plan de dezvoltare durabilă a orașului, jaful permanent și fără scrupule al banului public, practic furt din buzunarul cetățeanului. Dispretul vadit al autorităților față de micii întreprinzători  locali și servilismul față de multinaționale, dovedit încă o dată prin votarea impozitelor aberante, prin atribuirea frauduloasă de contracte către  diverse firme „prietene”… parcările, transportul local, unele lucrări de construcții-reparații. De aceea, Partidul Verde își propune să puna la locul ei …. valoarea ! Partidul Verde își dorește să restabilească ordinea firească a valorilor în societate.  Partidul Verde susţine protecţia naturii! Dar Partidul Verde susţine în aceeaşi măsură şi protecţia oamenilor! Ca Verzi, privim atent la viitor, respectând tradiţiile şi patrimoniul cultural şi natural, asumând responsabilitatea noastră faţă de generaţiile viitoare şi faţă de mediu! Ca om și cetățean al Reșiței știu, pot și vreau să pun lucrurile pe făgașul normal.

  • Care considerați că sunt ”punctele tari” și ”punctele slabe” ale municipiului?

Puncte tari: poziția geografică- punct de plecare spre multe destinații turistice, istoria locurilor, resursele zonei. Specialiștii din diverse domenii, puțini câți au mai rămași  în primul rând, OAMENII acestor locuri. Puncte slabe: infrastructura dezastruoasă – drumuri, alimentare cu apă, canalizare. Corupția instituționalizată, incompetența factorilor de decizie și, de multe ori și reaua intenție, depopularea orașului, lipsa locurilor de muncă, lipsa investițiilor, proasta gestionare a fondurilor financiare disponibile.

 

  • Care condiderați că sunt atuu-rile dv. față de ceilalți candidați?

Profesionalismul, expertiza în achiziții publice și în domeniul investițiilor, corectitudinea și în primul rând echipa care mă susține.

  • Vă rugăm să enumerați, sintetic, principalele elemente cuprinse în programul dv. de candidat la primărie.

Rezolvarea următoarelor probleme: micșorarea  la nivel suportabil de către populație a taxelor și impozitelor locale. Crearea cadrului legislativ local, care să permită facilități investitorilor. Facilități maxime pentru întreprinzătorii locali. Reanalizarea tuturor contractelor dubioase întocmite de către primărie în ultimii ani, începând cu investiția de la KM 7. Promovarea pe bază de competențe. Crearea unui climat normal de muncă în interiorul compartimentelor din primărie, incurajarea inițiativelor angajaților. O utilizare mai eficientă a fondurilor bugetului local, în vederea atragerii de finanțări europene pentru refacerea infrastructurii – drumuri, parcări supraterane, dezvoltarea sectorului turistic,  zone verzi, punerea în valoare a obiectivelor turistice, istorice. Demersuri pentru înființarea unui Muzeu al Fierului. Demersuri pentru înființarea unui Muzeu al Tehnicii, punerea în valoare a obiectivelor istorice si turistice ale Reșiței ( puține la număr ) și crearea unui circuit pe această temă. Înființarea unei comisii consultative neutre de voluntari, formată din specialiști și reprezentanți ai cetățenilor pentru recepționarea lucrărilor de proiectare, investiții, a caietelor de sarcini pentru achiziții publice.

  • Cum vedeți municipiului la sfârșitul mandatului dvs.?

Cu redobândirea încrederii cetățenilor în aparatul administrative. Cu un sistem de transport local îmbunătățit. Cu compartimentele proprii ale primăriei eficientizate. Cu fonduri europene accesate. Un oraș în care să existe un urbanism eficient, cu timpi scurți de analiză și răspuns la problemele ridicate de cetățean. Un municipiu cu eficientizarea cheltuirii banului public, prin reducerea cheltuielilor și a sponsorizărilor inutile, cu eliminarea compromisurilor vizavi de calitatea lucrărilor efectuate pentru comunitate. Văd implicarea IMM-urilor locale, a meșteșugarilor și a întreprinzătorilor locali în lucrările elementare de infrastructură și de înfrumusețare a orașului. O sprijinire indirectă a activității acestora și rămânerea banului în comunitate. Mai văd inventarierea de urgență a domeniului public și privat al municipiului Reșița, în vederea clarificării situației tuturor terenurilor și clădirilor, o gestionare eficientă și corectă a tuturor contractelor de concesiune, închiriere și gestionare a domeniului public și privat. Întreținerea zonelor verzi existente, amenajarea de spații verzi noi. Mai văd un oraș cu evenimente sportive, culturale, artistice, care să constituie un magnet de atracție pentru zonă. Vreau să miltez pentru compensarea de taxe și impozite vechi, prin cedarea drepturilor de folosință  ( vezi terenuri Triaj – UCMR, CSR, vezi Hotel Semenic, etc.) și punerea acestora în valoare, recuperea Muzeului de Locomotive și amenajrea unui muzeu aici. Reșița va fi un oraș cu drumuri modernizate, cu toate imobilele racordate la rețelele de apă, canalizare, energie electrică ,inclusiv în cartierele mai îndepărtate: Câlnic, Doman, Moniom, în care s-a ajuns până acum doar din patru în patru ani, cu minciuni electorale. O Reșiță cu clădiri renovate, cu oameni degajați, relaxați, fără grija zilei de mâine. Pentru o REȘIȚĂ mai veselă, mai luminoasă, mai….VERDE !

 

eCronica

eCronica

%d blogeri au apreciat: