Lucian Ionescu (PNȚCD) – ”La Reșița nu s-a întâmplat nimic bun în ultimii 20 de ani” Lucian Ionescu (PNȚCD) – ”La Reșița nu s-a întâmplat nimic bun în ultimii 20 de ani”
Ce v-a determinat să intrați în cursa pentru primăria Reșița? Zilele trecute, la o întâlnire cu prietenii mei și ei locuitori ai oraşului, cineva... Lucian Ionescu (PNȚCD) – ”La Reșița nu s-a întâmplat nimic bun în ultimii 20 de ani”
  • Ce v-a determinat să intrați în cursa pentru primăria Reșița?

Zilele trecute, la o întâlnire cu prietenii mei și ei locuitori ai oraşului, cineva întreba, retoric, ce lucru bun s-a întâmplat în Reșița în ultimii 20 de ani. Nimeni n-a ştiut să răspundă. Vedeţi, acesta este motivul care m-a determinat să intru în această cursă. De aproape două decenii, acest oraş s-a oprit din evoluţie. În loc să rivalizăm cu alte orase – și nu vorbesc de cele din străinătate mă gândesc la orașe din România – noi ne zbatem în cea mai cruntă lipsă de viziune. Este oraşul meu şi-mi pasă. Eu nu sunt venit de cine ştie unde. Sunt crescut şi m-am format ca om în Reșița. De aceea cred că a venit timpul să fac acest pas. Este un gest prin care încerc să-mi arăt recunoştinţa faţă de oraşul care m-a crescut şi m-a format. Aici am deschis ochii spre lume, am învăţat, am început să muncesc. Educaţia ulterioară, munca în domeniul administraţiei, experienţa profesională, toate acestea îmi vor fi de folos ca primar al municipiului Reșița.

  • Care considerați că sunt ”punctele tari” și ”punctele slabe” ale municipiului?

Aici cred că este mai corect să facem o analiză pe anumite sectoare, care toate contribuie de fapt la imaginea acestui oraș municipiu. Pentru a vă putea răspunde cât mai corect la acesta întrebare, cred că este bine să vă prezint o analiză SWOT (strong points, week points, opoortunity points, and threath points) nu doar punctele tari și slabe, ci și oportunitățile și amenințările care există.  Acesta este punctul meu de vedere și al echipei noastre, format pe baza datelor și informațiilor la care am avut acces în acest moment.

AGRICULTURA

PUNCTE TARI PUNCTE SALBE
·  Sectorul are importanta economica

·  Existenta unor servicii de instruire profesionala si consultanta

·  Existenta unor retele pentru promovarea produselor agricole

·  Utilizare redusa a pesticidelor si ingrasamintelor

· Proprietate agricola divizata si faramitata

· Inexistenta unor forme avansate de promovare a produselor agricole locale

· Productivitate scazuta a muncii din sectorul agricol

· Fora de munca putin pregatita

· Aproape ca nu exista forme organizate de exploatare agricola

· Grad redus de asociere a detinatorilor de teren, putine asociatii agricole si societati comerciale in domeniu

· Probleme pe fond funciar

· Sistem educationale inexistente

· Lipsa contractelor externe si lipsa de integrare in circuitul agricol national

· Acces limitat la specialisti informatii si consultanta in domeniu

OPORTUNITATI AMENINTARI
·     Existenta resurselor nerambursabile din fonduri structurale pentru agricultura

·     Integrarea unor strategii de dezvoltare in judet

·     Posibilitatea practicarii agriculturii ecologice

·     Asocierea intre fermieri

·     Infiintarea de puncte de colectare si prelucrare a materiilor prime rezultate din agricultura

·     Interesul pentru produsele ecologice naturale si traditionale in crestere

· Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene

· Concurenta importului de produse agroalimentare

· Sprijin redus din partea autoritatilor publice

· Existenta unui cadru legislativ stufos

· Cresterea petului combustibililor

· Schimbarile climatice

 INDUSTRIE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
·  Exista un numar de agenti comerciali

·  Forta de munca relativ numeroasa

·  Autoritati locale relativ deschise

·  Existenta retelelor de comunicatii (tel. Internet cablu)

·  Existenta retelelor electrice de gaz si a celei de apa

·  Traditie industriala

·  Spatii si terenuri disponibile pentru dezvoltari

·  Pondere destul de ridicata a populastiei in domeniul serviciilor

· Forta de munca slab calificata

· Produse cu valoare adaugata scazuta

· Numar mic de firme in domeniul productiv

· Scaderea nivelului de pregatire al resurselor umane

· Lipsa unui sistem informational adecvat sustinerii activitatilor industriale

· Lipsa unor investitii de tip parteneriat  public – privat

· Lipsa unei strategii de marketing local si promovare a produselor si serviciilor locale

· Utilizare pe scara relativ mica a tehnologiilor avansate

OPORTUNITATI AMENINTARI
·     Cresterea atractivitatii orasului pentru activitai economice

·     Existenta de fonduri structurale

·     Integrarea in stategiile de dezvoltare a altor localitati invecinate

·     Atragerea investitiilor straine directe in servicii de outsourcing (servicii IT, administrare financiara, contabilitate)

 

· Cresterea impozitelor

· Legislatie instabila

· Extinderea Uniuni care va duce la cresterea competentei putand defavoriza unele sectoare traditionale

· Exodul fortei de munca

· Aparitia de probleme sociale generate de dezvoltarea economica

· Sprijin redus din partea autoritatii publice

· Riscul necorelarii dintre programele de dezvolatre a infrastructurii si nevoile de echipare a zonelor cu potential de dezvoltare a IMM-urilor

· Lipsa increderii intre agentii economici

SANATATE

PUNCTE TARI PUNCTE SALBE
·  Structura relativ corespunzatoare: sectii ambulatoriu integrat, laboratoare de analize, medicina primara etc.

·  Presonal bine pregatit

·  Experienta profesionala a corpului medical

·  Adresabilitate mare

· Personal medical insuficient pe anumite specialitati

· Responsabilitate manageriala scazuta la nivelul sectiilor si compartimentelor

· Venituri proprii intr-un procent redus

· Infrastructura necorespunzatoare pentru anumite boli (TBC, boli infectioase)

· Investitii private totusi limitate

· Lipsa aparatura de inalta performanta

· Lipsa conditiilor optime hoteliere

OPORTUNITATI AMENINTARI
·     Parteneriate publice – private (sponsori biserica?) Fonduri structurale si nerambursabile

·     Reamenajarea saloanelor

·     Largirea gamei de servicii medicale

· Cadru legislativ in continua schimbare

· Migrarea personalului catre piata europeana

· Cresterea continua a costurilor la medicamente si materiale

· Lipsa fondurilor pentzru investitii

MEDIU

PUNCTE TARI PUNCTE SALBE
·  Autoritati locale deschise

·  Sistem cat de cat functional de colectare a deseurilor

·  Capital natural cu valoare deosebita a biodiversitatii, peisajului, resurselor de apa

· Grad scazut de reciclare si valorificare a deseurilor

· Poluare prin depozitarea deseurilor in locuri slab amenajate sau neamenajate

· Agenti economici cu potential ridicat de poluare

· Sistem integrat de management al deseurilor insuficient dezvoltat

· Educatie slaba in problemele de mediu

· Lipsa delimitare clara intre zona industriala si cea rezidentiala

OPORTUNITATI AMENINTARI
·     Fonduri structurale

·     Potential de dezvoltare a sectorului serviiciilor urbane ce vizeaza protectia mediului

·     Cadru favorabil introducerii surselor de energie alternativa

·     Dezvoltarea unui sistem de culegere a datelor privind relatia mediu-sanatate

· Resurse bugetare reduse fata de nevoia de investitii in infrastructura, retele de utilitati

· Suport social foarte slab cu privire la colectarea selectiva a deseurilor

· Costuri ridicate pentru implementarea / modernizarea echipamentelor de colectare a deseurilor

· Dificultati organizatorice politice

· Cresterea numarului de autoturisme

EDUCATIE SI FORMARE

PUNCTE TARI PUNCTE SALBE
·  Infrastructura scolara importanta

·  Spatii scolare cat de cat reabilitate

·  Personal didactic implicat

·  Existenta unor spatii de joaca pentru copii

·  Rezultate bune ale elevilor din municipiu la Olimpiadele scolare

·  Grad ridicat de implicare al parintilor in procesul educativ al copiilor si tinerilor liceeni

·  Proximitatea unor centre universitare mari si a universitatii locale , unde elevii isi pot continua studiile

·  Pondere relativ mare a populatiei care a absolvit liceul si a celor care au absolvit cursuri universitare

· Activitate manageriala axata preponderent pe domeniul administrativ in detrimentul asigurarii calitatii demersului didactic

· Retineri fata de rezolvarea problemelor importante ale scolii prin recurgerea la elaborarea si aplicarea de proiecte si parteneriate

· Managementul resurselor umane este inca deficitar in asigurarea unor structuri eficiente pentru formarea continua a cadrelor didactice in scoala, care sa sprijine si incurajeze, sa motiveze performanta profesionala a cadrelor didactice

· Preocuparea pentru asigurarea unor resurse materiale extrabugetare este scazuta in majoritatea unitatilor scolare

· Activitati de cercetare-dezvoltare pe cale de disparitie sau aproape inexistente

· Nivel de salarizare scazut

OPORTUNITATI AMENINTARI
·     Cresterea gradului de autonomie locala

·     Dezvoltarea unor relatii de parteneriat cu alte institutii de invatamnt si agenti economici

·     Elaborarea unei strategii privind resursele umane care sa cuprinda si aspecte de planificare, recrutare, selectie, mativare, cariera in general

· Resurse bugetare reduse fata de nevoia de investitii in infrastructura

· Aparitia de probleme sociale generate de crizele economice si politice

· Scaderea gradului general de pregatire pentru populatia tanara

· Riscul de abandon scolar

· Raspandirea unor sisteme de valori nedorite (stiluri arhitecturale starine de peisaj, gusturi muzicale, preferinte pentru produse de consum ieftine, etc.)

ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

PUNCTE TARI PUNCTE SALBE
·  Autoritati locale care ne place sa credem ca incep sa constientizeze ca resursa umana este cea mai importanta intr-o organizatie · Inexistenta unor contacte stranse intre administratie si agentii privati

· Lipsa contactelor externe si lipsa de integrare in circuitul administrativ national si international

· Personal nu ineajuns de pregatit in domeniul fondurilor structurale, comunicarii externe, calitatii

OPORTUNITATI AMENINTARI
·     Cresterea gradului de autonomie locala

·     Dezvoltarea unor relatii de parteneriat

·     Elaborarea unei strategii privind resursele umane care sa cuprinda si aspecte de planificare, recrutare, selectie, mativare, cariera in general

·     Crearea unui sistem electronic de management si comunicare interna si externa, precedat de pregatirea in domeniul utilizarii noilor tehnologii

· Educatie, cultura civica slab dezvoltate, grad redus de participare civica

· Cooperare slaba sau sterila cu Universitatea din oras

· Blocarea accesului la functiile publice a persoanelor instruite corespunzator

· Migrarea personalului calificat si al specialistilor catre alte zone sau orase

· Procesul de imbatranire a populatiei

·  Reduceri de personal in sectorul bugetar

SPORT SI AGREMENT

PUNCTE TARI PUNCTE SALBE
·  Existenta spatiilor destinate miscarii sportive si agrementului

·  Existenta asociatiilor localle sportive

·  Existenta unei agende locale sportve

·  Existenta traditiei sportive

·  Asezarea geografica a judetului

 

· Sporturi putin dezvoltate (sporturile de iarna)

· Formele de promovare si organizare ale competitiilor locale

· Lipsa promovarii de exemple de sportivi locali ce au creat performanta catre si pentru tineri sportivi in formare

· Numar restrans de personal managerial / adminsitartiv implicat in miscarea sportiva

· Economia in descrestere

OPORTUNITATI AMENINTARI
·     Implicarea comunitatii si a agentilor comerciali

·     Programe de promovare agresiva a sportului si in general a miscarii in aer liber

·     Programe de formare gratuite pentru tineri cu privire la practicarea sportului

· Economie  locala in scadere

· Modificări permanente ale legislaţiei

· Schimbări politice frecvente ale directorilor de instituţii

· Susţinere scăzută la nivelul populaţiei a activităţilor sportive

  • Care condiderați că sunt atuu-rile dv. față de ceilalți candidați?

Asta vă vor putea spune cel mai bine locuitorii oraşului, după primul meu mandat de primar – în cazul în care voi fi ales. Eu am încredere maximă în capacitatea lor de a discerne, cu atât mai mult cu cât acțiunile mele locale vor fi elaborate în mare măsură într-o strânsă colaborare şi în baza propunerilor venite de la concitadinii mei. Nefiind un politician cu state vechi, îmi permit să am prieteni în toate partidele. Însă candidatura mea este o decizie personală, raportată strict la situaţia din Reșița. Viaţa noastră de zi cu zi s-a degradat atât de mult, încât oamenii nu mai cred în sloganuri. Suntem profund dezamăgiţi de modul în care a fost administrat oraşul nostru în ultimii 20 de ani. Trebuie să ne luăm oraşul înapoi şi să ne apucăm de treabă. Să reconstruim Reșița. Să-i readucem faima de altădată. Dar pentru a face asta, mizez pe implicarea tuturor cetăţenilor într-un proiect de reformare. Eu am făcut pasul şi vin la Primărie să fac treabă. Trebuie ca toţi să facem acest pas, pentru că oraşul nostru merită mai mult.

  • Vă rugăm să enumerați, sintetic, principalele elemente cuprinse în programul dv. de candidat la primărie.

Bunăstarea unei comunităţi depinde de un complex de factori. Nu stă în puterea unui primar să mărească pensiile şi salariile. Dar voi incerca să le asigur oamenilor condiţii decente de civilizaţie, un oraş curat, sigur, fără câini vagabonzi şi fără infractori. Voi face tot ce depinde de mine să atrag investitori, astfel încât oamenii să aibă locuri de muncă, un acoperiş deasupra capului, să aibă unde-şi plimba copiii şi mai ales să fim mândri că suntem din Resita. Sunt lucruri de bun simţ pe care nu aş avea cum să nu le fac. Vreau să mă pot uita în ochii părinţilor, rudelor, prietenilor, vecinilor şi concetăţenilor mei şi peste unul, doi sau patru ani. Până acum, nimeni nu m-a huiduit pe stradă. Nici de acum încolo nu voi dori sa se intample acest lucru.
Revenind, programul meu de candidat la primarie îl puteți extrage din oportunitățile descrise în urma analizei SWOT de la întrebarea 2 dar cred că e important cum demarăm acest program, care sunt primi pași ce trebuie făcuți iar asta este o discuție amplă și foarte serioasă aproape imposibil de exprimat în câteva rânduri sau prin exprimarea câtorva idei.
Deci cred că dumneavoastră și colegii dumneavoastră de breaslă (media locala) ați putea genera un cadru de dezbatere pe tema cum plecăm la drum și care ar trebui să fie primii pași, desigur echipa noastră are pregătit un plan de acțiune dar din păcate noi singuri nu putem promova aceste idei neavând mijloacele necesare.

  • Cum vedeți municipiului la sfârșitul mandatului dvs.?

Stabilizat din punct de vedere economic si pregatit pentru un trend  de dezvoltare ascendent, cu alte cuvinte in progres.
 

eCronica

eCronica

%d blogeri au apreciat: